Punktacja produktów

Tutaj znajdziesz aktualne ustalenia punktowania produktów CEMEX. Punkty są przyznawane za tonę produktu.
Cement Luz
Grupa produktu Punktacja za tonę
Vertua1
CEM I0
Pozostałe0
Cement Worki
Grupa produktu Punktacja za tonę
Cementy Vertua2
Cement NIEBIESKI1
Cement CZERWONY0
Cement ZIELONY0
Chemia Budowlana
Grupa produktu Punktacja za tonę
GRUPA III8
GRUPA II4
GRUPA I2